среда, 25. новембар 2015.

Komunicirajte sa svojim detetom na engleskom jeziku - svakodnevne fraze - 1.deo

Želite da pričate sa detetom na engleskom kod kuće, ali niste sigurni koje fraze da koristite? Pročitajte tekst na ovom linku (na engleskom).
уторак, 17. новембар 2015.

Istorija umetnosti na engleskom

Fizika za osnovce na engleskom

Ukoliko niste u stanju da razumete objašnjenja iz udžbenika na srpskom, probajte na engleskom:

Njutnova tri zakona kretanja

Bolje ćete zapamtiti za nauku značajne podatke ukoliko je sve to deo neke šire priče:

субота, 07. новембар 2015.

Edukativni sadržaji za predškolce (na engleskom jeziku)Jedna od najznačajnijih prednosti  biligvizma je mogućnost proširivanja znanja o svetu preko brojnih edukativnih materijala koji nisu prevedeni na srpski jezik.

Pogledajte video za predškolce koji objašnjava šta podrazumeva sunčev sistem.


Sid the Science Kid - serija za predškolce koja promoviše nauku

петак, 06. новембар 2015.

Razlika između usvajanja i učenja jezikaUčenje jezika nije isto što i usvajanje jezika.

Usvajanje drugog jezika je uglavnom nesvestan proces u kom dete bez dodatne nastave, slušajući i imitirajući savlađuje jezik (slično procesu usvajanja maternjeg jezika) koji se koristi u njegovom okruženju. Ukoliko ne živite na engleskom govornom području, Vaše dete može usvajati engleski kroz razgovore i igru sa članovima porodice, preko slikovnica, edukativnih igrica, crtanih filmova i sl.

Učenje drugog  jezika predstavlja svesnu radnju koja zahteva poseban napor. Priliku za učenje drugog jezika dete može iskoristiti i u okviru predškolskog obrazovanja gde bi trebalo da se navikne  na novi jezik, proširi fond reči i tako dobije „temelj“ za učenje jezika u kasnijem periodu.

Ukoliko ustanova predškolskog obrazovanja u svom programu ima engleski jezik jednom ili dva puta sedmično, idealno bi bilo da kombinuje usvajanje i učenje jezika. Ukoliko je engleski zastupljen svakog dana, program bi trebalo da podstiče usvajanje jezika i da se mnogo manje oslanja na proces učenja. (“Deca bi trebalo da budu izložena ciljnom jeziku tako da se jezik spontano usvaja a ne svesno uči” Evropska komisija, 2011)