петак, 29. новембар 2019.

ЗАЈЕДНИЧКО ЈЕЗГРО НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ДЕФИНИСАНО НА ИСХОДИМА УЧЕЊА

Захтјеви познавања језичких компетенција нивоа А1 одговарају развојном узрасту ученика на крају шестог разреда (узраст 11, 12 година), А2 на крају деветогодишњег основног васпитања и образовања (узраст 14, 15 година), Б1+ на крају трећег разреда трогодишњег средњег струковног образовања и обуке (узраст 17, 18 година), Б2 на крају четверогодишњег средњег струковног (техничког) образовања и обуке (узраст 18, 19 година) и Б2+ на крају гимназије (узраст 18, 19).6

При дефинисању ЗЈНПП-а за стране језике дефинисаног на исходима учења учествовали су представници педагошких завода, Завода за школство Мостар, Педагошке институције Брчко дистрикта БиХ, Завода за школство Словеније, наставници, средњошколски професори, универзитетски професори и стручни савјетници Агенције за предшколско, основно и средње образовање.

Публикација је издата 2014. године.

Публикацију преузмите овдје:
https://aposo.gov.ba/sadrzaj/uploads/ZAJEDNI%C4%8CKO-JEZGRO-ZA-STRANE-JEZIKE.pdf