четвртак, 10. септембар 2015.

Normalan jezički razvoj dvojezičnog deteta ili jezički poremećaj?



Dvojezična deca imaju malo drugačiji jezički razvojni put od jednojezične dece. Problem nastaje ukoliko pedijatar ili logoped koji procenjuje jezički razvoj nema iskustava u radu sa dvojezičnom decom, pa nije u stanju da razlikuje normalan jezički razvoj dvojezičnog deteta od jezičkog poremećaja.

Brenda Gorman, univerzitetski profesor govori o mitovima o dvojezičnoj deci. Ova profesorka i majka dvojezične dece, radila je najpre osam godina godina kao logoped za dvojezičnu decu (španski - engleski).

 Imejl:   brenda.gorman@elmhurst.edu


Нема коментара:

Постави коментар